O Z N Á M E N I E o konaní členskej schôdze a volieb vedenia Územnej úradovne Banská Bystrica Slovenskej sekcie IPA

//O Z N Á M E N I E o konaní členskej schôdze a volieb vedenia Územnej úradovne Banská Bystrica Slovenskej sekcie IPA