IPA onepage 2018-03-12T13:13:19+00:00

VITAJTE NA OFICIÁLNYCH STRÁNKACH IPA BANSKÁ BYSTRICA

Nezávislé združenie aktívnych a penzionovaných príslušníkov policajných služieb bez rozdielu hodnosti, pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka a náboženstva. Slúži k vytváraniu priateľských väzieb a k podpore medzinárodnej spolupráce.

AKÉ SÚ NAŠE CIELE?

Podporovať priateľské vzťahy a vzájomnú pomoc medzi policajnými úradníkmi, napomáhať a podporovať výmenu skúseností v policajnej oblasti a prispievať tak k uľahčeniu medzinárodnej policajnej spolupráce, svojou spoluprácou s verejnosťou ovplyvňovať obraz a predstavy o polícii a tak pozitívne pôsobiť na vzťahy medzi občanmi a políciou, študijnými cestami a stretnutiami rozširovať znalosti svojich členov a pochopenie pre problémy druhých, v rámci svojich možností pomáhať v sociálnej oblasti, napomáhať vzájomnej tolerancii a prispievať k porozumeniu medzi národmi a udržaniu mieru.

PRIDAJTE SA K NÁM

Máte záujem stať sa členom? Vyplňte prihlášku a zašlite nám ju.

TOTO SME MY

International Police Association (IPA) – Slovenská sekcia, pre ktorú sa zaužíval skrátený názov Slovenská sekcia IPA, je národnou sekciou International Police Association, ktorá v Slovenskej republike pôsobí ako nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie príslušníkov policajno-bezpečnostných služieb v aktívnej službe a na dôchodku spĺňajúcich podmienky členstva stanovené jej stanovami.

Slovenská sekcia IPA bola založená 4. decembra 1993 na jej prvom Národnom kongrese konanom v Senci. Ako národná sekcia IPA bola oficiálne uznaná a do IPA prijatá na Medzinárodnom kongrese IPA v Luxembursku 10. júna 1994.

Slovenská sekcia IPA, ako národná sekcia IPA, sa svojou činnosťou usiluje napĺňať ciele, ktoré sú totožné s cieľmi celosvetovej IPA – vytvárať medzi členmi IPA púta priateľstva a podporovať medzinárodnú spoluprácu.

Slovenská sekcia IPA hlavné ciele IPA napĺňa formou vlastných spoločensko-kultúrnych, športových, sociálnych, vzdelávacích aktivít a aktivít zameraných na podporu výmeny profesných skúsenosti a rozširovania profesného rozhľadu členov IPA, zvyšovania image polície, zlepšovania vzťahov medzi políciou a širokou verejnosťou a zvýšenia porozumenia pre prácu polície i všeobecne medzi ľuďmi, ktoré usporadúva na miestnej, regionálnej i medzinárodnej úrovni, ako aj formou účasti svojich členov na obdobných aktivitách organizovaných inými národnými sekciami IPA.

Sídlom Slovenskej sekcie IPA je Bratislava. Svoju činnosť, ktorú financuje najmä z členských príspevkov svojich členov, však vyvíja vo všetkých regiónoch Slovenska, a to prostredníctvom siete 40 územných úradovní, na ktoré sa Slovenská sekcia IPA organizačne člení.

Slovenská sekcia IPA v súčasnosti združuje takmer 7500 členov – príslušníkov prakticky všetkých služieb Policajného zboru a Zboru väzenskej a justičnej stráže, ako aj ich bývalých príslušníkov. Týmto počtom členov Slovenská sekcia IPA obsadzuje v celosvetovej IPA 21. miesto spomedzi 63 národných sekcií IPA.

Zaregistrujte sa

Využívajte výhody, ktoré Vám ponúkame. Neváhajte a zaregistrujte sa.

Prihláška

PREČÍTAJTE SI AKTUALITY

Nájdete tu novinky o pripravovaných akciách, fotoreporty zo spoločných aktivít a mnoho iného.

Load More Posts

V PRÍPADE AKÝCHKOĽVEK OTÁZOK NÁS KONTAKTUJTE

Vedenie územnej úradovne  Meno a priezvisko Telefón E-mail
  Vedúci  Mgr. Peter Šabo +421 905 261 385
  Sekretár  Milan Strmeň +421 904 616 629
  Pokladník  Mgr. Miroslav Vronský +421 908 938 551 miroslav.vronsky@minv.sk

Územná úradovňa IPA Banská Bystrica

Okružná 19,
Banská Bystrica, Slovenská republika

Telefón: +421 905 261 385
Email: info@ipabb.sk
Web: IPA BB